26 til 40 (420)

26 til 4026 til 40

Vi var positivt overrasket over hvor enkelt det var å få kvinnene til å stille opp. En må da skrive på engelsk, noe ikke alle alltid føler er like enkelt. Han er kristen, snakker engelsk og har bodd og jobbet en stund i Abu Dhabi. I den nye straffeloven er bestemmelsen videreført i § 257. Tilfeller av grov menneskehandel kan straffes med inntil ti års fengsel etter straffeloven § 258. Mange andre norske lovbestemmelser er også aktuelle i forhold til menneskehandel for ulike formål. Ikke bare risikofaktorens art, men også forhold som barnets alder ved risikoeksponeringen, har innvirkning på

... Read more