Paskeeventyr - mandag.

Mandag i paskeuka. Fordi firmaet hadde sa mange inter-nasjonale kontakter som The Knight Agency | The Onion – America’s Finest News Source aldri forstod at Norge var helstengt en uke midt pa varen, hadde konsernet bestemt at alle avdelinger skulle vare bemannet med minst en medarbeider pa heltid mandag til onsdag. Med overtidsbetaling.
Årets vakt i markedsavdelingen var meg, tusenlappene ville vises allerede i neste lonning. Rigmor hadde reist til syden med venninner for fjorten dager. Hennes reise kunne lett bli betalt av paskedagenes overtid.
Selvsagt kom det ikke sa mange telefoner og

... Read more